Search Results for: wielki post konspekt

Dzień Papieski 9 X 2011 – Konspekt lekcji religii dla klas 4-6 szkoły podstawowej

JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY Dzień Papieski 9 X 2011 Konspekt lekcji religii dla klas 4-6 szkoły podstawowej Cele katechetyczne – wymagania ogólne: ukazanie wartości modlitwy na przykładzie życia bł. Jana Pawła II motywowanie uczniów do praktykowania modlitwy na wzór błogosławionego papieża Treści nauczania – wymagania szczegółowe.…

Top